förefalla

förefaller

föreföll

förefallit

förefall

Verb

Synonymer