exploatera

exploaterar
exploaterade
exploaterat
Verb

Översättningar

Synonymer till exploatera

Hur böjs ordet exploatera på svenska?

Presens: exploaterar
Preteritum: exploaterade
Supinum: exploaterat

Hur används ordet exploatera

 • "Det finns planer på att exploatera det här området"
 • "Landet exploaterade sina naturresurser"
 • "Ronneby kommun kommer att sälja mark i Norra Viggenområdet till kraftigt underpris, eftersom det kostar kommunen mer att exploatera marken än vad man tror företag är redo att betala."
 • "– Det är ett otroligt intresse för att exploatera innerhamnen och domstolens beslut är mycket glädjande."
 • "Det är bolaget Svensk Bostadsutveckling som fått uppdraget att exploatera tomten som i dag används som parkering med en mindre, tillhörande grönyta."
 • "Varken ( S ) eller ( M ) vill exploatera Kålö"
 • "– Nej, det är inte bra, det blir svårare för de lokala politikerna att motstå frestelsen att exploatera fina områden."
 • "Detta eftersom kraven för att få tillstånd att exploatera ett Natura 2000-område, innebär att det inte finns några andra alternativ till utbyggnad."
 • "Kommunen hoppas att i framtiden kunna fortsätta exploatera området samtidigt om mycket av den unika naturen bevaras."
 • "– Det har tagit tid att få köpa marken och för att få till de tillstånd som krävs för att exploatera ett sådant här område."
 • "Att bygga en ny väg eller köpcentrum kallas att exploatera, därför kallas de här husen för exploateringsfastigheter."
 • "Ann-Mari är en av många som har engagerat sig i frågan om att exploatera stadsparken i Gävle."

Ordet exploatera har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom färg
teknik
färg

Vad betyder exploatera inom teknik ?

utnyttja (på ett hänsynslöst och egennyttigt sätt)

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till exploatera (inom teknik)

Möjliga synonymer till exploatera (inom teknik)

Ordet exploatera inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till exploatera (inom färg)

Möjliga synonymer till exploatera (inom färg)

Relaterat till exploatera (inom färg)

ansträngning

Diskussion om ordet exploatera