eventuellt

Adverb

Översättningar

Synonymer till eventuellt

Hur används ordet eventuellt

 • "De varierande temperaturerna fortsätter veckan ut och under natten till lördag kan det även då eventuellt komma lite snö, eller blötsnö."
 • "Numera används inte grundvattentäkten där men länsstyrelsen vill nu ta reda på hur pass förorenat och hur stort området är för att utreda eventuellt bildande av ett nytt miljöriskområde."
 • "– En till mig närstående person kan finnas med som underleverantör i ett av de anbud som eventuellt kommit in."
 • "Vänta dig flera minusgrader och eventuellt snö redan imorgon."
 • "Han misstänkts nu för skadegörelse och utredningen kan eventuellt landa i någon form av våld mot tjänsteman, uppger polisen."
 • "Kriminalkommissarie Janice Persbring, om ett eventuellt samband mellan misshandeln och mordbranden."
 • "Då tillkommer dessutom Vancouvers Alexander Edler, som ansluter först den 30 april, och eventuellt Chicagos Marcus Krüger som inväntar svar från sin klubb."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "Föreningen Sydsvensk regionbildning har utsett Johan Assarsson till projektledare och ansvarig för att till och fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige."
 • "Efter vi vet hur många som är intresserade av det så vet vi hur många som eventuellt måste varslas."

Möjliga synonymer till eventuellt

Diskussion om ordet eventuellt

eventuellt

Hjälpverb

Översättningar

Engelska

Hur används ordet eventuellt

 • "De varierande temperaturerna fortsätter veckan ut och under natten till lördag kan det även då eventuellt komma lite snö, eller blötsnö."
 • "Numera används inte grundvattentäkten där men länsstyrelsen vill nu ta reda på hur pass förorenat och hur stort området är för att utreda eventuellt bildande av ett nytt miljöriskområde."
 • "– En till mig närstående person kan finnas med som underleverantör i ett av de anbud som eventuellt kommit in."
 • "Vänta dig flera minusgrader och eventuellt snö redan imorgon."
 • "Han misstänkts nu för skadegörelse och utredningen kan eventuellt landa i någon form av våld mot tjänsteman, uppger polisen."
 • "Kriminalkommissarie Janice Persbring, om ett eventuellt samband mellan misshandeln och mordbranden."
 • "Då tillkommer dessutom Vancouvers Alexander Edler, som ansluter först den 30 april, och eventuellt Chicagos Marcus Krüger som inväntar svar från sin klubb."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "Föreningen Sydsvensk regionbildning har utsett Johan Assarsson till projektledare och ansvarig för att till och fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige."
 • "Efter vi vet hur många som är intresserade av det så vet vi hur många som eventuellt måste varslas."
 • "De varierande temperaturerna fortsätter veckan ut och under natten till lördag kan det även då eventuellt komma lite snö, eller blötsnö."
 • "Numera används inte grundvattentäkten där men länsstyrelsen vill nu ta reda på hur pass förorenat och hur stort området är för att utreda eventuellt bildande av ett nytt miljöriskområde."
 • "– En till mig närstående person kan finnas med som underleverantör i ett av de anbud som eventuellt kommit in."
 • "Vänta dig flera minusgrader och eventuellt snö redan imorgon."
 • "Han misstänkts nu för skadegörelse och utredningen kan eventuellt landa i någon form av våld mot tjänsteman, uppger polisen."
 • "Kriminalkommissarie Janice Persbring, om ett eventuellt samband mellan misshandeln och mordbranden."
 • "Då tillkommer dessutom Vancouvers Alexander Edler, som ansluter först den 30 april, och eventuellt Chicagos Marcus Krüger som inväntar svar från sin klubb."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "Föreningen Sydsvensk regionbildning har utsett Johan Assarsson till projektledare och ansvarig för att till och fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige."
 • "Efter vi vet hur många som är intresserade av det så vet vi hur många som eventuellt måste varslas."

Möjliga synonymer till eventuellt

Diskussion om ordet eventuellt

eventuell

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet eventuell

 • "Som förebild finns förstås Alelyckans kretsloppspark i Göteborg som var först i sitt slag 2007 där det förutom ordinarie återvinningsstation också finns möjlighet att skänka en stor mängd varor till återanvändning eller eventuell restaurering för att sedan säljas."
 • "Mara ser gärna att det blir annorlunda vid inspelningen av en eventuell fortsättning."
 • "Skolan ska också kunna visa upp planeringar och handlingsplaner vid eventuell inspektion."
 • "Risken är att han missar en eventuell första kvartsfinal."
 • "Han har nu gjort åtta mål denna säsong och det ryktas om en eventuell flytt till Besiktas till sommaren."
 • "I höstas sa han så här om en eventuell återkomst till Häcken :"
 • "Politikerna skall ta ställning till kravet på folkomröstning och hur en eventuell fråga skall formuleras."
 • "Här blir mottot ofrivilligt att ta dagen som den kommer och en eventuell önskan om att hitta en outforskad rutt besannas redan innan du försökt."
 • "Vad kan jag göra för att skydda min egendom vid en eventuell framtida skilsmässa?"
 • "I stället har ledande politiker valt att dumförklara en eventuell folkomröstning."
 • "Fastighetsägaren vill riva, men tills vidare ska nu magasinen stå kvar i väntan på en eventuell överklagan till nästa instans."
 • "Vi vill inte att en eventuell motståndare ska veta hur vi planerar, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten."
 • "Personerna ska ha bedrivit hantering och eventuell försäljning av narkotika under nästan ett års tid med bostadsadressen som bas, skriver Sydöstran."
 • "Först därefter kan eventuell övertalighet fastställas."
 • "Länsstyrelsen kontaktade ägaren och myndigheten begärde in uppgifter om eventuell kameraövervakning, men fick inget svar."
 • "Först därefter kan eventuell övertalighet fastställas."
 • "Men JO menar att innehållet i handlingarna inte berört tingsrättens verksamhet, samt att de berörda redan haft flera månader på sig att besluta om eventuell polisanmälan eller inte."
 • "Sen har man kopplat in elevhälsoteamet för att möta eventuell oro som eleverna kan ha."
 • "Enligt polisen ska hon ha fått en eventuell huvudskada."
 • "Det försvårar ju en eventuell sanering, säger Daniel Karlsson."

Diskussion om ordet eventuell