evade

evade
evaded
evaded
Verb

Ordet evade har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom fåglar
  • Inom formell stil
juridik
fåglar
formell stil

Ordet evade inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till evade (inom juridik)

Möjliga synonymer till evade (inom juridik)

Ordet evade inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till evade (inom fåglar)

Möjliga synonymer till evade (inom fåglar)

Ordet evade inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till evade (inom formell stil)

Möjliga synonymer till evade (inom formell stil)

Diskussion om ordet evade