dry out

dried out
dried out
dry out
Verb

Översättningar

Synonymer till dry out

Ordet dry out har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vin
  • Inom dryck
generell
vin
dryck

Ordet dry out inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet dry out inom vin

Översättningar (inom vin)

Synonymer till dry out (inom vin)

Möjliga synonymer till dry out (inom vin)

Ordet dry out inom dryck

Synonymer till dry out (inom dryck)

Diskussion om ordet dry out