contrive

contrive
contrived
contrived
Verb

Översättningar

Hur används ordet contrive

  • "They contrived to murder their boss"

Ordet contrive har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom media
  • Inom norgespec
militärväsen
media
norgespec

Ordet contrive inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till contrive

Möjliga synonymer till contrive

Ordet contrive inom media

Översättningar

Svenska

Synonymer till contrive

Möjliga synonymer till contrive

Ordet contrive inom norgespec

Översättningar

Synonymer till contrive

Möjliga synonymer till contrive