clatter

clatters
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet clatter

  • "the shutters clattered against the house"
  • "the clatter of iron wheels on cobblestones"

Vad betyder clatter inom fåglar ?

a rattling noise (often produced by rapid movement)

Diskussion om ordet clatter

clatter

clatter
clattered
clattered
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder clatter inom vardagligt ?

make a rattling sound

Diskussion om ordet clatter