bindemedel

bindemedlet

bindemedel

bindemedlen

Substantiv
teknik
Bindemedel är det ämne som ingår i en produkt för att foga eller binda samman fasta beståndsdelar i partikelform.

Synonymer