aktning

aktningen
aktningar
aktningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet aktning på svenska?

Obestämd singular: aktning
Bestämd singular: aktningen
Obestämd plural: aktningar
Bestämd plural: aktningarna

Hur används ordet aktning

 • "Troende muslimer ska också under ramadan i möjligast mån uppträda väl, ge allmosor så kallad zakat till de fattiga, och visa särskild omtanke och aktning för sin familj samt rena sitt sinne genom att undvika negativa och destruktiva beteenden som våld, ilska, avundsjuka."
 • "” När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning ni känt i denna stund och som lett er hit ”, lyder strofen som ska läsas i slutet av ceremonin."
 • "Vakterna ska också ha uttryckt miss- aktning med männens ursprung."
 • "Sedan avspärrningarna runt Fårö kyrka hävts strömmade Fåröborna in till kyrkogården för att visa sin aktning för den världskände regissören som gjorde Fårö till sitt hem."
 • "I och med att Alicia inte hade tillgång till någon form av elektronisk utrustning och inte heller till internet så “ begränsas hon i relation till andra familjemedlemmar och kamrater samt till omvärlden i övrigt. ” Även om Alicia vårdades med stöd av LVU, Lagen om vård av unga är det socialtjänstlagens regler som gäller och att “ barn ska behandlas med aktning om sin person och egenart. ”"
 • "– Trots den höga aktning som styrelsen hyser för mig har den teatraliska uppvisningen i fientlighet från människor jag har arbetat med under nära 20 år gjort det totalt omöjligt att fortsätta vår relation, som måste baseras på harmoni och tillit, sade Muti, som rankas som en av världens främsta dirigenter."
 • "” Nämnden finner att du genom att förfara på ovan angivet satt har handlat i strid mot bestämmelserna i 4 kap. l § polisförordningen ( 1998:1558 ) som anger att anställda inom polisen i arbetet ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. ”"
 • "Även om det hände på polismannens fritid, menar Rikspolisstyrelsen att han brutit mot polisförordningen, som säger att en polis ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning."
 • "Hon tycker att ceremonin betyder mycket och att de närvarande visar aktning för de avlidna poliserna."
 • "Den intagne anser att kriminalvårdsinspektören har brustit i sin myndighetsutövning och inte visat aktning mot den intagnes människovärde."
 • "Troende muslimer ska också under ramadan i möjligast mån uppträda väl, ge allmosor så kallad zakat till de fattiga, och visa särskild omtanke och aktning för sin familj samt rena sitt sinne genom att undvika negativa och destruktiva beteenden som våld, ilska, avundsjuka."
 • "” När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning ni känt i denna stund och som lett er hit ”, lyder strofen som ska läsas i slutet av ceremonin."
 • "Vakterna ska också ha uttryckt miss- aktning med männens ursprung."
 • "Sedan avspärrningarna runt Fårö kyrka hävts strömmade Fåröborna in till kyrkogården för att visa sin aktning för den världskände regissören som gjorde Fårö till sitt hem."
 • "I och med att Alicia inte hade tillgång till någon form av elektronisk utrustning och inte heller till internet så “ begränsas hon i relation till andra familjemedlemmar och kamrater samt till omvärlden i övrigt. ” Även om Alicia vårdades med stöd av LVU, Lagen om vård av unga är det socialtjänstlagens regler som gäller och att “ barn ska behandlas med aktning om sin person och egenart. ”"
 • "– Trots den höga aktning som styrelsen hyser för mig har den teatraliska uppvisningen i fientlighet från människor jag har arbetat med under nära 20 år gjort det totalt omöjligt att fortsätta vår relation, som måste baseras på harmoni och tillit, sade Muti, som rankas som en av världens främsta dirigenter."
 • "” Nämnden finner att du genom att förfara på ovan angivet satt har handlat i strid mot bestämmelserna i 4 kap. l § polisförordningen ( 1998:1558 ) som anger att anställda inom polisen i arbetet ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. ”"
 • "Även om det hände på polismannens fritid, menar Rikspolisstyrelsen att han brutit mot polisförordningen, som säger att en polis ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning."
 • "Hon tycker att ceremonin betyder mycket och att de närvarande visar aktning för de avlidna poliserna."
 • "Den intagne anser att kriminalvårdsinspektören har brustit i sin myndighetsutövning och inte visat aktning mot den intagnes människovärde."

Ordet aktning har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder aktning inom vardagligt ?

respekt, vördnad, uppskattning

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till aktning (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till aktning (inom vardagligt)

Ordet aktning inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till aktning (inom generell)

Möjliga synonymer till aktning (inom generell)

Diskussion om ordet aktning