överse

överser
översåg
översett
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet överse på svenska?

Presens: överser
Preteritum: översåg
Supinum: översett

Ordet överse har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom spel
vardagligt
spel

Vad betyder överse inom vardagligt ?

Undgå att se ngt

Översättningar

Synonymer till överse

Möjliga synonymer till överse

Ordet överse inom spel

Granska för ev revidering

Översättningar

Engelska

Synonymer till överse

Möjliga synonymer till överse