överensstämmelse

överensstämmelsen
överensstämmelser
överensstämmelserna
Substantiv [n]

Synonymer till överensstämmelse

Hur böjs ordet överensstämmelse på svenska?

Obestämd singular: överensstämmelse
Bestämd singular: överensstämmelsen
Obestämd plural: överensstämmelser
Bestämd plural: överensstämmelserna

Hur används ordet överensstämmelse

 • "De nådde en viss överensstämmelse i fråga om etiska principer"
 • "I överensstämmelse med villkoren"
 • "En internutredning har också gjorts av Landstinget Dalarna och bedömningen är att handläggningen av ärendet skett i överensstämmelse med gällande praxis och att patienten inte uppfyllde kriterier för tvångsvård."
 • "Där står att ” staten skall respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse ”."
 • "Däremot var beslutet att inte skicka en ambulans inte i överensstämmelse med sakkunnig och omsorgsfull vård, och för det kan sjuksköterskan inte undgå att få kritik."
 • "Man granskade bland annat böckernas överensstämmelse med kursplaner, språk och objektivitet."
 • "Man granskade bland annat böckernas överensstämmelse med kursplaner, språk och objektivitet."
 • "Finansinspektionen prövade dock aldrig om den var i överensstämmelse med Sveriges bankregler."
 • "SEB levererar tjänsten i överensstämmelse med de lagar och regler som gäller i de olika länderna där banken är aktiv ”, skriver SEB i en kommentar."
 • "Sammantaget gör IVO därmed bedömningen att den medicinska handläggningen inte uppfyller lagkravet som innebär att sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet."
 • "De konstaterar att den vård och behandling som tandläkaren gav inte var förenlig med kraven på en sakkunnig och omsorgsfull hälso- ochsjukvård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet."
 • "Hon lämnade in material som vid kontroll visade sig ha 45 procents överensstämmelse med annat material."

Vad betyder överensstämmelse inom musik ?

det att stämma överens

Möjliga synonymer till överensstämmelse

Möjliga synonymer till överensstämmelse

Diskussion om ordet överensstämmelse