vagel

vageln

vaglar

vaglarna

Substantiv
medicin