välla

väller

vällde

vällt

väll

Verb
Ngt som strömmar fram

Synonymer

Att foga samman genom svetsning

Synonymer