uppmaning

uppmaningen

uppmaningar

uppmaningarna

Substantiv
  • "På din uppmaning genomförde jag de här ändringarna"

Synonymer