transgress

transgress
transgressed
transgressed
Verb

Översättningar

Ordet transgress har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom generell
generell
bildligt
generell

Ordet transgress inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till transgress

Ordet transgress inom bildligt

act in disregard of laws and rules

Översättningar

Synonymer till transgress

Möjliga synonymer till transgress

Ordet transgress inom generell

pass beyond; of limits and boundaries

Synonymer till transgress