tänka över

tänker över

tänkte över

tänkt över

tänk över

Verb

Synonymer