swear

swears
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet swear har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom juridik
religion
juridik

Ordet swear inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till swear (inom religion)

Ordet swear inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till swear (inom juridik)

Diskussion om ordet swear

swear

swear
swore
sworn
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till swear (inom juridik)

Ordet swear har 6 betydelser

  • Inom religion
  • Inom meteorologi
  • Inom fåglar
  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom geologi
religion
meteorologi
fåglar
generell
juridik
geologi

Ordet swear inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till swear (inom religion)

Ordet swear inom meteorologi

Synonymer till swear (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till swear (inom meteorologi)

Ordet swear inom fåglar

Synonymer till swear (inom fåglar)

Möjliga synonymer till swear (inom fåglar)

Ordet swear inom generell

promise solemnly; take an oath

Ordet swear inom juridik

make a deposition; declare under oath

Synonymer till swear (inom juridik)

Ordet swear inom geologi

Synonymer till swear (inom geologi)

Möjliga synonymer till swear (inom geologi)

Diskussion om ordet swear