surpassing

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet surpassing

surpass

surpass
surpassed
surpassed
Verb

Hur används ordet surpass

  • "her performance surpasses that of any other student I know"

Ordet surpass har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom golf
  • Inom sport
  • Inom militärväsen
generell
vardagligt
golf
sport
militärväsen

Ordet surpass inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till surpass (inom generell)

Ordet surpass inom vardagligt

Synonymer till surpass (inom vardagligt)

Ordet surpass inom golf

be or do something to a greater degree

Översättningar (inom golf)

Synonymer till surpass (inom golf)

Ordet surpass inom sport

Synonymer till surpass (inom sport)

Möjliga synonymer till surpass (inom sport)

Ordet surpass inom militärväsen

Synonymer till surpass (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till surpass (inom militärväsen)

Diskussion om ordet surpass

surpassing

Adjektiv

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till surpassing (inom militärväsen)

Ordet surpassing har 3 betydelser

  • Inom internet
  • Inom generell
  • Inom sport
internet
generell
sport

Ordet surpassing inom generell

Synonymer till surpassing (inom generell)

Ordet surpassing inom sport

Synonymer till surpassing (inom sport)

Möjliga synonymer till surpassing (inom sport)

Diskussion om ordet surpassing