strömma

strömmar
strömmade
strömmat
Verb

Synonymer till strömma

Hur böjs ordet strömma på svenska?

Presens: strömmar
Preteritum: strömmade
Supinum: strömmat

Hur används ordet strömma

 • "Men den 4 juni 2014 ska elen vara på plats ordentligt och gästerna strömma till."
 • "Klubbdirektören Charlotte Gustavsson var på ett strålande humör när hon såg publiken börja strömma till :"
 • "Under morgonen fortsatte det att strömma in folk med jämna mellanrum, och runt i butiken går de och kikar, den ena med fler böcker under armen än den andra."
 • "Vid 17-tiden började gästerna strömma in på Blekinge Convention Center i Ronneby för årets upplaga av Idrottsgalan."
 • "– Om det plötsllgt börjar strömma in mängder av flyktingar till vår kommun så måste vi ju se till att de får tak över huvudet, konstaterar Ulf Mellander."
 • "I går kväll lades bilden upp igen i en Facebookgrupp, och det tog inte lång tid innan hotfulla och hatiska kommentarer började strömma in."
 • "NORRÖREN | Rapporter om omfattande fågeldöd i Blekinge skärgård fortsätter att strömma in."
 • "När dansarna ställer sig på golvet och hiphop-musiken börjar strömma ut ur högtalarna händer det något."
 • "Pengarna fortsätter att strömma in till Falu kanotklubbs projekt att bygga en konstgjord kanotslalomarena – Falu Vildvattenpark."
 • "I nuläget är det vatten på golvet i byggnaden, men vattnet fortsätter att strömma till och det oroar Susanne Stropp Skoglund."

Diskussion om ordet strömma

strömmande

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet strömmande

 • "Den kan simma i väg genom dammens dräneringsrör och ut till strömmande vatten."
 • "Där ska det i stället finnas en längre sträcka med strömmande vatten."
 • "Karlskrona kommun hoppas också att ett mer strömmande vatten ska ge en bättre miljö för både flodpärlmussla och hårklomossa som finns strax uppströms dammen."
 • "Vattnet fryser nu underifrån och då tvingas det strömmande vattnet flyta ovanpå isen."
 • "Älvräddarna skriver i ett eget pressmeddelande att förslaget är ” ett bakslag för våra strömmande vattenmiljöer ”, och menar att det krockar med det av riksdagen beslutade miljömålet ”"
 • "Pengarna kommer från havs- och vattenmyndigheten som fått i uppdrag att återställa flera strömmande vatten som rensades under flottningsperioden som i Sverige avslutades runt år 1980."
 • "Marken kan rasa om den blivit underminerad av strömmande vatten."
 • "Från start erbjuds 140 meter strömmande vatten och i framtiden blir det en över 200 meter lång fors."
 • "De lite grövre stenarna i skiktet längst ut på vallen ska kunna stå emot åns strömmande vatten och förhindra att skyddsvallen spolas bort."
 • "Man sökte av vattnet nedströms med två båtar och lät räddningsdykare från Rättvik söka av strandlinjen i det starkt strömmande vattnet."

Vad betyder strömmande inom generell ?

; som rinner i ström

Diskussion om ordet strömmande