squeak

squeak
squeaked
squeaked
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder squeak inom mat ?

make a high-pitched, screeching noise, as of a door

squeaking

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till squeaking

squeaking

Adjektiv

Möjliga synonymer till squeaking