skans

skansen

skansar

skansarna

Substantiv
militärväsen

Synonymer

sjöfart