sjögående

Okänd ordklass

Hur används ordet sjögående

  • "– Vi har än så länge klarat att bemanna de sjögående förbanden ganska bra."
  • "Flera nationer signalspanade mot Sverige från ” flygande och sjögående plattformar ”, skriver Must också."
  • "Vi bedriver daglig övervakning på platsen med flyg och sjögående enheter och har beredskap ifall situationen förändras, säger Kustebevakningens räddningsledare Ulrica Carlson i ett pressmeddelande."
  • "- Just nu har vi inga sjögående resurser – alla båtar är infrusna."
  • "Att vi skickar enheter som skulle kunna vara sjögående, finns i luften eller på marken, säger han."
  • "Polisen flög med helikopter till platsen och åkte även dit med en sjögående patrull."

Möjliga synonymer till sjögående

Relaterat till sjögående

hav

Diskussion om ordet sjögående