till havs

[tɪlˈhafs]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet till havs?

[tɪlˈhafs]

Vad betyder till havs inom generell ?

där havet är, på havet, till havet

Relaterat till till havs

hav

Diskussion om ordet till havs

till havs

[tɪlˈhafs]
Adverb

Översättningar

Hur uttalas ordet till havs?

[tɪlˈhafs]

Vad betyder till havs inom generell ?

där havet är, på havet, till havet

Möjliga synonymer till till havs

Diskussion om ordet till havs