maritim

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet maritim

  • "Dessutom anslår Region Blekinges drygt 2,5 miljoner kronor för att tillsammans med bland annat Kustbevakningen stärka och utveckla forskning och utbildning inom sjösäkerhet, maritimt skydd och maritim miljö samt 750 000 kronor för att införa entreprenörskap som en del i BTH:s sjuksköterskeprogram."
  • "– Vår bedömning är att den norska föreningen har de största möjligheterna att bevara fartyget i en maritim historisk miljö, säger fastighetsnämndens ordförande Johan Rydén ( M )."
  • "ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse säger att det positiva förhandsbeskedet 2002 i huvudsak handlade om maritim utrustning."
  • "När han blev äldre riktande han in sig mot maritim historia och började att dyka efter vrak i Östersjön."
  • "Utbildningen inom maritim besöksnäring fick alltså avslag av Myndigheten för yrkeshögskolan."
  • "Region Gotland hade lämnat in tre ansökningar : en tvåårig utbildning till vårdadministratör / medicinsk sekreterare ( 400 poäng ) i samarbete med Region Jämtland / Härjedalen och Norrbottens läns landsting, en tvåårig utbildning till inom hållbar maritim besöksnäring ( 400 poäng ) i samarbete med Campus Telge och Nynäshamns Kompetenscentrum samt en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom drift- och underhållsteknik ( 400 poäng )."
  • "– Det finns stor efterfrågan på digital djupdata som underlag för maritim forskning, vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten, säger Magnus Wallhagen, produktionschef på"
  • "Sjöfartsverkets digitala djupdata används bland annat som underlag för maritim forskning och vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten, säger Patrik Wiberg, chef för affärsområde sjögeografi på Sjöfartsverket."
  • "” Att inte Kustbevakningen finns baserad på ön skulle även kunna få påverkan på en ökad ( organiserad ) brottslighet med maritim anknytningen ”, skriver regiondirektör Per Lindeskog och beredskapschef Christer Stoltz."
  • "– För närvarande förs en tät dialog med en intressent som vill ta till vara Skeppsholmens inriktning : kulturell, utbildning och maritim miljö, säger Ingrid Eiken Holmgren."

Vad betyder maritim inom generell ?

som tillhör havet

Möjliga synonymer till maritim

Diskussion om ordet maritim