nautisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet nautisk

  • "En nautisk mil är 1 852 meter."
  • "Utredningen föreslår att ett tiotal fyrplatser ska säljas eller överlåtas till annan huvudman, eftersom fyrarna i många fall är släckta och inte har någon nautisk funktion."
  • "Detta bara en dag efter att Transportstyrelsen beslutat om ett flygförbud ska råd inom en radie av en nautisk mil – 1,8 kilometer - från anläggningens centrum."
  • "För att kunna göra något åt detta behöver vi mer information om vilka grund det rör sig om, säger Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör på Sjöfartsverket."
  • "- Det stora flertalet av våra fyrar har en nautisk funktion i dag."
  • "Rolf B Bertilsson är nautisk expert och han har tidigare jobbat på Sjöfartsverket."
  • "Enligt Kustbevakningen var det Malta- registrerade fartyget bara en halv nautisk mil från Storholmen utanför Björkö vid Väddökusten när styrmannen till sist svarade på anropen och fick fartyget att gira i tid."
  • "– Det har tidigare saknats upplysningsmärken för exempelvis var man kan rengöra sin fritidsbåt, och var eluttag för landström finns, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på Transportstyrelsen."
  • "Det finns ingen nautisk kompetens, inget sjövett och ingen respekt för sjöregler, säger Jani Hakala."
  • "– Som alltid när liknande ärenden dyker upp, för det här är inte unikt i sitt slag utan vi träffar på det här runtom vår kust, rekommenderar vi ägarna att genomföra sjömätning som uppfyller norm, berättar Mats Hörström som är nautisk handläggare på Transportstyrelsen."

Vad betyder nautisk inom sjöfart ?

sjövetenskaplig

Möjliga synonymer till nautisk

Diskussion om ordet nautisk