vatten-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet vatten-

  • "Anders Grönvall nämner skärgårdskommunen Norrtälje som exempel, som skulle få dubbla va-taxan om vatten- och avloppsnätet skulle byggas ut i den omfattningen som skulle vara önskvärt ur miljösynpunkt."
  • "2 000 husägare i Karlskrona kommun ska de kommande åren betala totalt 400 miljoner kronor för att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet."
  • "Runt 170 personer har i stället stämt det kommunala vatten- och avloppsföretaget Ronneby Miljö och Teknik ( Miljöteknik ) eftersom det är kommunen som levererat det förorenade vattnet."
  • "Totalt handlar det om 400 hushåll som ska få kommunalt vatten- och avlopp."
  • "– De flesta av dem har egna brunnar och eget avlopp i dag, säger Pär Zars, samordnare för vatten- och avloppsplan."
  • "I slutet av förra veckan polisanmäldes det kommunala bolaget Miljöteknik då man under flera år ska ha tagit ut felaktiga vatten- och avloppsavgifter."
  • "Planen är att bygga ut vatten- och avloppsnätet inom tio år i bland annat Gärestad, Kullåkra, Järnavik och Bökevik."
  • "Ronneby kommun står inför en stor utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet på landsbygden."
  • "Hur kraschen kan ha påverkat miljön och vattentäkten har följts noga av det kommunala vatten- och avloppsbolaget Miljöteknik,"
  • "Men vi vet som sagt ännu väldigt lite, utan får förlita oss på den information som kommer från Försvarsmakten, säger Conny Miketinac, VA-chef på det kommunala vatten- och avloppsbolaget Miljöteknik i Ronneby,"

Möjliga synonymer till vatten-

Diskussion om ordet vatten-