RNA

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • RNA  [ medicin ]

Synonymer till RNA

Hur används ordet RNA

 • "Det virus som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-coronavirus-2, och har RNA som arvsmassa."
 • "Influensavirus och calicivirus ( calici orsakar vinterkräksjuka ) har också RNA som arvsmassa, medan olika typer av t ex herpesvirus har DNA som arvsmassa."
 • "Vad är skillnad mellan ett RNA och ett DNA virus?"
 • "RNA och DNA är två olika varianter av så kallad arvsmassa."
 • "Vi ( människor ) har DNA som arvsmassa, och olika virus har antingen RNA eller DNA som arvsmassa."
 • "Det som ändras är virusets arvsmassa ( ” RNA ” )."
 • "Det rör sig om molekylerna uracilnukleoider och xantin som finns i vårt DNA och RNA."
 • "Den producerade minst 30 procent mindre RNA ( ribonukleinsyra ) än den andra, vilket försämrar TGFBR1-proteinets normala funktion i cellerna."
 • "De två belönas för sin upptäckt av ” RNA-interferens – utsläckning av geners uttryck med dubbelsträngat RNA ”, enligt motiveringen från Karolinska institutet."
 • "Tekniken bygger på RNA som är besläktat med DNA och det löser helt enkelt upp i kroppen efter ett tag, så det kan omöjligt få några negativa effekter på sikt, menar Simonson."

Vad betyder RNA inom medicin ?

ribonukleinsyra; makromolekyl som finns i alla levande organismer

Relaterat till RNA

biologi

Diskussion om ordet RNA

RNA

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet RNA har 2 betydelser

 • Inom förkortning, data
 • Inom medicin
förkortning, data
medicin

Vad betyder RNA inom förkortning, data ?

Remote Network Access, ursprung Microsoft

Översättningar (inom förkortning, data)

Synonymer till RNA (inom förkortning, data)

Ordet RNA inom medicin

Ribonucleic Acid, en polymer

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till RNA (inom medicin)

Diskussion om ordet RNA