quantum

Substantiv
fysik
den minsta möjliga mängden strålningsenergi, enligt Plancks lag
  • "I played the fool in order to get my quantum of attention"

Synonymer