pirat

piraten

pirater

piraterna

Substantiv
sjöfart
pirat
kriminella individer förr till sjöss, som brukade kapa handelsfartyg och stjäla deras last

Synonymer