pass through

pass through
passed through
passed through
Verb

Översättningar

Synonymer till pass through

Hur används ordet pass through

  • "Pass a chemical through a solution"

Ordet pass through har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet pass through inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet pass through inom generell

cause to move through

Synonymer till pass through (inom generell)

Uttryck till pass through (inom generell)

Diskussion om ordet pass through