mowing

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mowing

Diskussion om ordet mowing

mow

mow
mowed
mown
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet mow

  • "mop and mow"
  • "mow the grass"

Ordet mow har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
mat
generell

Ordet mow inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Ordet mow inom generell

cut with a blade or mower

Synonymer till mow (inom generell)

Uttryck till mow (inom generell)

Diskussion om ordet mow