hay

hay
hayed
hayed
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet hay

haying

hayings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet haying har 2 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom generell
jordbruk
generell

Ordet haying inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till haying (inom jordbruk)

Ordet haying inom generell

the harvesting of hay

the season for cutting and drying and storing grass as fodder

(inom generell)

Diskussion om ordet haying