lurch

lurches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet lurch har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom häst
sjöfart
generell
teknik
häst

Ordet lurch inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till lurch

Ordet lurch inom generell

an unsteady uneven gait

Synonymer till lurch

Ordet lurch inom teknik

abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance)

Synonymer till lurch

Ordet lurch inom häst

the act of moving forward suddenly

Synonymer till lurch

lurch

lurch
lurched
lurched
Verb

Översättningar

Hur används ordet lurch

  • "The truck lurched down the road"

Ordet lurch har 5 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
  • Inom musik
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
sjöfart
ekonomi
musik
sport
vardagligt

Ordet lurch inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Synonymer till lurch

Möjliga synonymer till lurch

Ordet lurch inom ekonomi

move abruptly

Översättningar

Synonymer till lurch

Ordet lurch inom musik

move slowly and unsteadily

Översättningar

Synonymer till lurch

Möjliga synonymer till lurch

Ordet lurch inom sport

Översättningar

Synonymer till lurch

Möjliga synonymer till lurch

Ordet lurch inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till lurch