look on

look on
looked on
looked on
Verb

Översättningar

Ordet look on har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet look on inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet look on inom generell

Synonymer till look on (inom generell)

Uttryck till look on (inom generell)

Möjliga synonymer till look on (inom generell)

Diskussion om ordet look on

lock-on

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet lock-on

look-in

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till look-in

Diskussion om ordet look-in