läroämne

läroämnet

läroämnen

läroämnena

Substantiv
utbildning

Synonymer