kompression

kompressionen
kompressioner
kompressionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kompression

Hur böjs ordet kompression på svenska?

Obestämd singular: kompression
Bestämd singular: kompressionen
Obestämd plural: kompressioner
Bestämd plural: kompressionerna

Hur används ordet kompression

  • "Hagansbo fick en kompression på ryggraden, tre kotor trycktes ihop."
  • "Det finns tillräckligt med syre kvar i blodet under fyra-fem minuter för att enbart kompression ska fungera."
  • "Det är ett komplett sjukhus som har flyttat in i ambulanserna och ut till patienterna, med läkemedel, syrgas, kompression av bröstkorg och elchocker för att starta hjärtat."
  • "Experterna menar att det finns tillräckligt med syre kvar i blodet under fyra-fem minuter för att enbart kompression ska fungera."
  • "Man kan också se små blödningar i ögonens bindhinnor som kan vara ett tecken på kompression mot halsen."
  • "Tomasz Gollob inledde bra men sedan tappade hans motor kompression, säger Bajens lagledare Anders Fröjd."
  • "I dag kom dock beskedet att Ted kommer att bli fullt återställd från den kompression på ryggraden han ådrog sig vid kraschen."
  • "Fysikaliskt uttryckt säger man att luft som blåser ner från höjder genomgår en så kallad adiabatisk kompression och genom fysikens termodynamiska lagar sker därmed en temperaturhöjning."
  • "En ny obduktion av George Floyds kropp visar att han dödades av syrebrist till följd av kompression av nacke och rygg."
  • "Fysikaliskt uttryckt säger man att luft som blåser ner från höjder genomgår en så kallad adiabatisk kompression och genom fysikens termodynamiska lagar sker därmed en temperaturhöjning."

Vad betyder kompression inom teknik ?

sammanpressning av gas, t ex av förbränningsgas i en bilmotor eller köldmedium i en värmepump

Möjliga synonymer till kompression

Relaterat till kompression

elasticitet

täthet

sammandragning

Diskussion om ordet kompression