instance

instances
Substantiv

Synonymer till instance

Hur används ordet instance

 • "another instance occurred yesterday"

Ordet instance har 5 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom politik
 • Inom juridik
 • Inom norgespec
 • Inom data
utbildning
politik
juridik
norgespec
data

Vanligast betydelse av ordet instance inom utbildning

Synonymer till instance (inom utbildning)

Möjliga synonymer till instance (inom utbildning)

Mindre vanlig betydelse av ordet instance inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till instance (inom politik)

Möjliga synonymer till instance (inom politik)

Ovanlig betydelse av ordet instance inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till instance (inom juridik)

Ordet instance inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till instance (inom norgespec)

Ordet instance inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till instance (inom data)

Möjliga synonymer till instance (inom data)

Diskussion om ordet instance

 • - 2009-02-16

  tillfälle

 • - 2009-12-10

  den ska vara med den är bra att kunna.

instance

instance
instanced
instance
Verb

Översättningar (inom data)

Synonymer till instance (inom data)

Möjliga synonymer till instance

Diskussion om ordet instance