hold on

held on
holden on
hold on
Verb

Synonymer till hold on

Hur används ordet hold on

  • "Hold on a moment!"

Ordet hold on har 6 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom film
  • Inom musik
  • Inom ålderdomlig
  • Inom telefoni
  • Inom generell
norgespec
film
musik
ålderdomlig
telefoni
generell

Ordet hold on inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet hold on inom film

Synonymer till hold on (inom film)

Ordet hold on inom musik

Synonymer till hold on (inom musik)

Möjliga synonymer till hold on (inom musik)

Ordet hold on inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till hold on (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till hold on (inom ålderdomlig)

Ordet hold on inom telefoni

Synonymer till hold on (inom telefoni)

Ordet hold on inom generell

Diskussion om ordet hold on