hold in place

held in place
holden in place
hold in place
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till hold in place

Diskussion om ordet hold in place