grimasera

grimaserar

grimaserade

grimaserat

grimasera

Verb
Att göra grimaser

Synonymer