go through

go through
gone through
went through
Verb

Översättningar

Hur används ordet go through

  • "We had many trials to go through"
  • "Did he go through with the treatment?"
  • "John worked hard to make that deal go through."

Ordet go through har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom bibliskt
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom fåglar
  • Inom ekonomi
vardagligt
bibliskt
generell
sport
fåglar
ekonomi

Ordet go through inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet go through inom bibliskt

Synonymer till go through (inom bibliskt)

Möjliga synonymer till go through (inom bibliskt)

Ordet go through inom generell

Synonymer till go through (inom generell)

Uttryck till go through (inom generell)

Ordet go through inom sport

Synonymer till go through (inom sport)

Ordet go through inom fåglar

Synonymer till go through (inom fåglar)

Möjliga synonymer till go through (inom fåglar)

Ordet go through inom ekonomi

Synonymer till go through (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till go through (inom ekonomi)

Diskussion om ordet go through