gist

(-)(-)(-)
Substantiv
En form av cancer som vanligast uppkommer i magsäcken

Synonymer
gist

gists

Substantiv

Synonymer

Synonymer

GIST

Substantiv