fylka sig

fylkar sig
fylkade sig
fylkat sig
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fylka sig på svenska?

Presens: fylkar sig
Preteritum: fylkade sig
Supinum: fylkat sig

Diskussion om ordet fylka sig