förlöpning

förlöpningen

förlöpningar

förlöpningarna

Substantiv
impulsiv handling