fångst

fångsten

fångster

fångsterna

Substantiv

Synonymer