docka

dockan

dockor

dockorna

Substantiv
Vanligast barn leksaker
docka
En docka är en leksak som efterliknar en människa. De är i regel tillverkade av tyg eller plast, men även trä-, porslins-, celluloid- och vaxdockor förekommer. Vanligen är dockorna tillverkade som leksaker för barn, traditionellt sätt främst flickor, men det finns även dockor vars funktion är rent dekorativ. Till denna sort kan dräktdockorna räknas, vars huvudsakliga funktion är att bära olika länders eller regioner speciella klädedräkt. De kan utgöra populära samlarobjekt.
  • "Min dotter lekte alltid med dockor"
docka
En marionett är en ledad docka som med hjälp av trådar eller liknande styrs av en människa så att den ser ut att röra sig av egen vilja. Marionetter kan efterlikna djur eller människor och används i marionetteater, en form av dockteater.
  • "Han är precis som en marionettdocka"
  • "Vill du se en dockföreställning?"

Synonymer

textil
docka
En garndocka är en liten härva med garn eller tråd som omsluts med ett band av papper eller liknande. Garndockor används företrädesvis för broderigarner.
  • "Låt oss se hur min första docka av garn spunnen på ett spinnrocks hjul"
  • Engelska
  • skein [ textil ]

Synonymer

mode
Större prov-, krocktest- buktalardocka etc.

Generellt:
En krockdocka är en fullstor avbild av en människa som används vid bland annat krocktester. Genom att dockan ges samma densitet och leder som en människa kan dess rörelsemönster studeras vid till exempel en bilkollision och användas för att förbättra säkerheten i bilar.
  • "Krockdockor är mycket viktiga för att testa barnsäkerhet i bilar"

Synonymer

sjöfart
docka
Docka, torrdocka, flytdocka är en anordning på ett skeppsvarv för att torrsätta fartyg vid underhåll och reparation. Det förekommer att fartyg byggs i torr- eller flytdockan.
  • "De nya dockorna öppnades med en galatillställning"
  • Engelska
  • dock [ sjöfart ]

Synonymer

Synonymer

teknik

Synonymer
docka

dockar

dockade

dockat

docka

Verb
docka
En dockning innebär att två rymdfarkoster låses till varandra ute i rymden. Om de är bemannade brukar även luckorna öppnas, så att rymdfararna ombord kan ta sig över till den andra farkosten utan att behöva genomföra en rymdpromenad.

Under en avspänningsepok under det kalla kriget i mitten av 1970-talet sågs dockningen mellan USA:s Apollofarkost och den sovjetiska rymdfarkosten Sojuz 19 den 17 juli 1975 symboliskt som ett viktigt steg i kampen för nedrustning och samarbete.

Begreppet kommer från det engelska likalydande, som ursprungligen betydde förtöja, eller gå i torrdocka, som sedan har överförts att betyda ett flertal situationer då någonting fästes på någonting annat, allting från cellbiologi till datorer.