dingbat

dingbats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet dingbat har 3 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom vardagligt
  • Inom slang
typografi
vardagligt
slang

Vad betyder dingbat inom typografi ?

en typ av font som istället för bokstäver föreställer en bild

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Ordet dingbat inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till dingbat (inom vardagligt)

Ordet dingbat inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till dingbat (inom slang)

Diskussion om ordet dingbat

dingbat

dingbaten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom slang)

Engelska

Vad betyder dingbat inom typografi ?

en typ av font som istället för bokstäver föreställer en bild

Diskussion om ordet dingbat