caper

caper
capered
capered
Verb

Översättningar

Vad betyder caper inom matematik ?

jump about playfully

Översättningar

Möjliga synonymer till caper

caper

capers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet caper har 5 betydelser

  • Inom slang
  • Inom häst
  • Inom botanik
  • Inom botanik
  • Inom amerikansk engelska
slang
häst
botanik
botanik
amerikansk engelska

Vanligast betydelse av ordet caper inom slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till caper

Möjliga synonymer till caper

Vanlig betydelse av ordet caper inom häst

A frolicking ambulatory motion

Översättningar

Synonymer till caper

Möjliga synonymer till caper

Ordet caper inom botanik

any of numerous plants of the genus Capparis

Översättningar

Svenska

Ordet caper inom botanik

pickled flower buds used as a pungent relish in various dishes and sauces

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till caper

Ordet caper inom amerikansk engelska

a crime (especially a robbery)

Översättningar

Svenska
  • rån  [ polisväsende ]

Möjliga synonymer till caper