call off

call off
called off
called off
Verb

Översättningar

Hur används ordet call off

  • "Call off the engagement"

Ordet call off har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Ordet call off inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till call off

Möjliga synonymer till call off

Ordet call off inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till call off

called off

Adjektiv [-]

Översättningar

Ordet called off har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom sport
musik
sport

Ordet called off inom musik

Översättningar

Möjliga synonymer till called off

Ordet called off inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till called off