bungle

bungle
bungled
bungled
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bungle

  • "I bungled it!"

Ordet bungle har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet bungle inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till bungle (inom ALLMÄNT)

Ordet bungle inom generell

spoil by behaving clumsily or foolishly

bungling

Substantiv

Översättningar (inom generell)

bungling

Adjektiv

Hur används ordet bungling

  • "a bungling workman"
  • "his fumbling attempt to put up a shelf"

Ordet bungling har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
generell
slang

Vad betyder bungling inom generell ?

showing lack of skill or aptitude

Synonymer till bungling (inom generell)

Möjliga synonymer till bungling (inom generell)

Ordet bungling inom slang

Synonymer till bungling (inom slang)